Przejdź do treści

Zaproszenie do złożenia oferty -“Wykonanie instalacji gazowej w budynku WMN Kowańcz 24, do 3-ch lokali z rur stalowych o połączeniach spawanych

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Kowańcz 24 w Karlinie, NIP 672-20-73-023, reprezentowana przez Karlińskie TBS Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino, NIP 672-15-68-455, KRS 0000121252, w imieniu, której występuje mgr inż. Andrzej Nowak – Prezes Zarządu Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., jako Zamawiający,  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie  instalacji gazowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Kowańcz 24, 78-230 Karlino, do 3-ch lokali z rur stalowych o połączeniach spawanych.

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty

154 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt umowy

155 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt umowy

35 KBPobierzPodgląd pliku

Oferta cenowa

164 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Oferta cenowa

16.8 KBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar robót

608 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kosztorys ofertowy

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku