Przejdź do treści

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Nazwa nadana zamówieniu: Remont klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Okrzei 3-5 w Karlinie.
 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności:
  • uporządkowanie instalacji elektrycznej na klatkach schodowych,
  • wykonanie okładziny posadzek i remont schodów,
  • malowanie klatek schodowych,
  • wentylacja piwnic i przełożenie rur wod-kan.
 3. Szczegółowy zakres prac budowlanych określony jest w ślepym kosztorysie  z dnia 22.01.2021 r. - w załącznikach do zaproszenia do złożenia oferty.

Załączniki: