Przejdź do treści

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Nazwa nadana zamówieniu: Naprawa stropów oraz schodów piwnicy w korytarzach  budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Plac Jana Pawła II 13 w Karlinie.
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności:
    a) wzmocnienie stropów,
    b) wymiana nadproża,
    c) naprawa schodów w piwnicy.
  3. Szczegółowy zakres prac budowlanych określony jest w ślepym kosztorysie  z dnia 27.10.2021 r. – w załącznikach do zaproszenia do złożenia oferty.

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty

535 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt umowy

30 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

339 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Oferta cenowa

16.3 KBPobierzPodgląd pliku

Oferta cenowa

453 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przedmiar robót

51 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kosztorys ślepy

65 KBPobierz na dyskPodgląd pliku