Przejdź do treści

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Nazwa nadana zamówieniu: „Remont dachu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Krukowo 16, 78-230 Karlino”.
 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności:
  • rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka,
  • wzmocnienie krokwi,
  • montaż włazu dachowego,
  • pokrycie blachą powlekaną dachówkową,
  • montaż rynien dachowych,
  • przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych.
  3. Szczegółowy zakres prac budowlanych określony jest w ślepym kosztorysie 28.06.2021 r. - w załącznikach do zaproszenia do złożenia oferty.

Załączniki: