Przejdź do treści

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Nazwa nadana zamówieniu: „Wymiana pokrycia dachu wraz z przemurowaniem kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Plac Jana Pawła II 21, 78-230 Karlino”.
 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności:
  • zajęcie pasa drogowego,
  • rozbiórka dachówki innej niż karpiówka,
  • wymiana elementów konstrukcji dachu ok. 10% krokwi,
  • montaż włazu dachowego,
  • pokrycie dachówką cementową zakładkową kolor szary,
  • montaż rynien dachowych,
  • przemurowanie kominów z cegły klinkierowej.
 3. Szczegółowy zakres prac budowlanych określony jest w ślepym kosztorysie 23.09.2021r. – w załącznikach do zaproszenia do złożenia oferty.