Przejdź do treści

Zaproszenie do złożenia oferty -“Wykonanie instalacji gazowej w budynku WMN przy Okrzei 4 w Karlinie, do 5-ciu lokali z rur stalowych o połączeniach spawanych

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Okrzei 4 w Karlinie, NIP 672-17-25-386, reprezentowana przez Karlińskie TBS Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino, NIP 6721568455, KRS 0000121252, w imieniu, której występuje mgr inż. Andrzej Nowak – Prezes Zarządu Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., jako Zamawiający,  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie  instalacji gazowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Okrzei 4, 78-230 Karlino, do 5-ciu lokali z rur stalowych o połączeniach spawanych.

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty

446 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt umowy

34 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

437 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Oferta cenowa

16.7 KBPobierzPodgląd pliku

Oferta cenowa

417 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przedmiar robót

744 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kosztorys ofertowy

3.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku