Przejdź do treści

Zaproszenie do złożenia oferty -“ Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku WMN przy Pl Jana Pawła II 15 w Karlinie.”

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Plac Jana Pawła II 15 w Karlinie, NIP 672-17-25-096, reprezentowana przez Karlińskie TBS Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino, NIP 6721568455, KRS 0000121252, w imieniu, której występuje mgr inż. Andrzej Nowak – Prezes Zarządu Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., jako Zamawiający,  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Pl. Jana Pawła II 15, 78-230 Karlino

Zaproszenie do złożenia oferty

444 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kosztorys instalacji gazowej

98 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt

6.5 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

34 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

437 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Oferta cenowa

16.6 KBPobierzPodgląd pliku

Oferta cenowa

417 KBPobierz na dyskPodgląd pliku