Przejdź do treści

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Koszalińskiej 2 w Karlinie, NIP 672-17-24-004, REGON 330927030 reprezentowana przez Karlińskie TBS Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino, NIP 6721568455, KRS 0000121252, w imieniu, której występuje mgr inż. Andrzej Nowak – Prezes Zarządu Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., jako zamawiający,  zaprasza do złożenia oferty na naprawę stropów piwnic przyległych do lokalu nr 2 i nr 5 w  budynku wspólnoty przy ul. Koszalińskiej 2 w Karlinie.

Zaproszenie do złożenia oferty

532 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Opis przedmiotu zamówienia

328 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ekspertyza techniczna (aktualnego stanu technicznego stropu piwnic przyległych do lokalu nr 2 i nr 5)

2.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kosztorys ślepy

67 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt umowy

30 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

340 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Oferta cenowa

16.1 KBPobierzPodgląd pliku

Oferta cenowa

450 KBPobierz na dyskPodgląd pliku