Przejdź do treści

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Nazwa nadana zamówieniu: Remont klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Okrzei 3-5 w Karlinie.
 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności:
  • uporządkowanie instalacji elektrycznej na klatkach schodowych,
  • wykonanie okładziny posadzek i remont schodów,
  • malowanie klatek schodowych,
  • wentylacja piwnic i przełożenie rur wod-kan.
 3. Szczegółowy zakres prac budowlanych określony jest w ślepym kosztorysie  z dnia 22.01.2021 r. - w załącznikach do zaproszenia do złożenia oferty.

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty

534 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt umowy

364 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt umowy

30 KBPobierzPodgląd pliku

Oferta cenowa

450 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Oferta cenowa

16.2 KBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar robót

51 KBPobierz na dyskPodgląd pliku