Przejdź do treści

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

  1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień, kod CPV: 45453000-7;
  2. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania ofertowego jest „Wykonanie ocieplenia elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 7 w Karlinie".
  3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w przedmiarze robót oraz w ślepym kosztorysie (dokumenty w załączaniu).
  4. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z projektem budowlanym opracowanym w ramach rewitalizacji części miasta Karlina - etap III ( projekt budowlany do wglądu w siedzibie Karlińskiego TBS)

Zaproszenie do złożenia oferty

535 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przedmiar robót oraz ślepy kosztorys

433 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt umowy

48 KBPobierzPodgląd pliku

Oferta cenowa

16.4 KBPobierzPodgląd pliku

Rysunki

507 KBPobierzPodgląd pliku