Przejdź do treści

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Nazwa nadana zamówieniu: Remont dwóch klatek w budynku WMN Kozia Góra 11A, 78-230 Karlino.
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności:
    a) Roboty przygotowawcze,
    b) Wymiana stolarki drzwiowej,
    c) Roboty malarskie,
  3. Szczegółowy zakres prac budowlanych określony jest w ślepym kosztorysie z sierpnia 2022 r. - w załączeniu do zaproszenia do złożenia oferty.

Zaproszenie do złożenia oferty

535 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Opis przedmiotu zamówienia

330 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ślepy kosztorys-Remont klatki schodowej A

362 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ślepy kosztorys-Remont klatki schodowej B

363 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt umowy

30 KBPobierzPodgląd pliku

Oferta cenowa

16.4 KBPobierzPodgląd pliku