Przejdź do treści

Wyjaśnienie treści SWZ 2-7

97 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wyjaśnienie treści SWZ 8-9

67 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 12a – STWiORB (Budynek nr 6)

6.6 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 12b – STWiORB (Budynek nr 7)

6.8 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 13a – Projekt budowalny (Budynek nr 6)

158 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 13b – Projekt budowalny (Budynek nr 7)

150 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 14a – Projekt wykonawczy (Budynek nr 6)

100 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 14b – Projekt wykonawczy (Budynek nr 7)

94 MBPobierzPodgląd pliku

Uzupełnienie - Załącznik nr 14b – Projekt wykonawczy (Budynek nr 7)

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 15a – Przedmiar robót (Budynek nr 6)

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 15b – Przedmiar robót (Budynek nr 7)

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uzupełnienie – poprawiony przedmiar roboty drog. B-6

46 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Korekta węzłów

346 KBPobierzPodgląd pliku

Uzupełnienie – tablice (TM, TSM)

2.7 MBPobierzPodgląd pliku