Przejdź do treści

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Plac Jana Pawła II 15 w Karlinie, NIP 672-17-25-096 reprezentowana przez Karlińskie TBS Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino, NIP 6721568455, KRS 0000121252, w imieniu, której występuje mgr inż. Andrzej Nowak – Prezes Zarządu Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., jako zamawiający,  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Pl. Jana Pawła II 15, 78-230 Karlino

Zaproszenie do złożenia oferty

440 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt umowy

44 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

473 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Oferta cenowa

16.7 KBPobierzPodgląd pliku

Oferta cenowa

398 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przedmiar robót

61 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kosztorys ślepy

113 KBPobierz na dyskPodgląd pliku